Radionice za roditelje i djecu

UPITNIK ZA RODITELJE

Dragi roditelji, Društvo Naša djeca Dugo Selo započinje s radionicama za roditelje i najmlađu djecu.

Neke od radionica su definirane, ali kako nam je cilj osigurati radionice koje odražavaju vaš interes, pozivamo vas da ispunite kratku anektu.

Hvala Vam!

Suglasnost

Ja gore upisani roditelj/skrbnik/staratelj slanjem ove prijave dajem suglasnost da moje gore upisano dijete pohađa program Dugoselska sportska zima u OŠ "Ivan Benković" ili OŠ "Josip Zorić" pod vodstvom voditelja u organizaciji Društva „Naša djeca“ Dugo Selo za učenike od 1. do 8. razreda od 19. do 23. veljače u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Učenici-ce koji sudjeluju u programu Dugoselske sportske zime trebaju biti fizički i psihički sposobni i pripremljeni za isto. Odluku o sposobnosti sudjelovanja u aktivnostima donose roditelj i voditelj aktivnosti. Sudionici sportskih aktivnosti sudjeluju u istim dragovoljno i uz pristanak roditelja te nisu posebno i dodatno osigurani kod osiguravajućih društava. Roditelji/skrbnici/staratelji samostalno organiziraju dolazak i odlazak polaznika programa. Organizator Dugoselske sportske zime ne preuzima odgovornost za moguće ozljede sudionika prije, za i nakon aktivnosti.

Privola

Ja gore upisani roditelj/skrbnik/staratelj slanjem ove prijave dajem privolu za korištenje podataka, fotografija te audio i/ili video snimaka moga gore upisanog djeteta Društvu „Naša djeca“ Dugo Selo u svrhu evidentiranja korisnika aktivnosti i izvještavanja javnosti o aktivnostima udruge. Materijali će se objavljivati na društvenim mrežama i mrežnim stranicama Društva „Naša djeca“ Dugo Selo, lokalnog lista Dugoselske kronike, Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatska te ostalim web portalima i društvenim mrežama koje pomažu u promociji djelovanja udruge Društvo „Naša djeca“ Dugo Selo.

Potpisnik Izjave potvrđuje da je obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka, a ovom izjavom daje privolu na takvu obradu te je upoznat da privolu može povući u bilo kojem trenutku.