Prijava na ljetovanje u Velom Lošinju

Roditelj/skrbnik slanjem ove prijave potvrđuje istinitost podataka.

Roditelj/skrbnik daje suglasnost da se djetetovi opći podaci (ime i prezime, adresa, OIB, datum rođenja, telefonski broj, adresa elektroničke pošte) koriste isključivo u svrhu: o ljetovanja u odmaralištu na Velom Lošinju, o ostvarivanja prava i povlastica korištenja odmarališta Veli Lošinj. o prijave boravišta za vrijeme ljetovanja, o objave fotografija s ljetovanja na web i Facebook stranici DND-a, Dugoselske kronike, Grada Dugog Sela, Općine Rugvice i Brckovljani, Saveza DND-a Hrvatske, DugoSelo.INFO portala.

Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati moje osobne podatke sve dok postoji pravni temelj za obradu (privola). Predmetnu privolu roditelj/skrbnik daje dobrovoljno te slanjem ovoga obrasca potvrđuje kako je upoznat/a da u bilo koje vrijeme može povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također je upoznat/a da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, može pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobije potvrdu o obradi, izvrši uvid u osobne podatke, ispravi ili dopuni djetetove osobne podatke, prigovori daljnjoj ili prekomjernoj obradi, blokira nezakonitu obradu, zatraži brisanje djetetovih osobnih podataka te izrade preslike osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Ako dijete uzrokuje nastanak štete Odmaralištu Veli Lošinj roditelj/skrbnik će nadoknaditi troškove popravka odnosno uklanjanja nastale štete.

U slučaju ugrožavanja sigurnosti ostalih korisnika Odmarališta Veli Lošinj roditelj/skrbnik se obvezuje doći o vlastitom trošku po dijete na Veli Lošinj.

Organizator ljetovanja nije odgovoran za izgubljene i/ili ukradene stvari djeteta.