Želim postati član Društva Naša djeca dugo selo

Prava člana udruge su:

 • da sudjeluje u redovnom radu, akcijama i aktivnostima udruge,
 • da iznosi svoje mišljenje i prijedloge za bolji rad, te neposredno ili preko predstavnika utječe na donošenje stavova i odluka udruge,
 • da bira i bude biran u sve organe i oblike djelovanja udruge,
 • ima pravo koristiti usluge odmarališta u Velom Lošinju,
 • da bude obavješten o radu i odlukama udruge i Saveza Društava «Naša djeca» Republike Hrvatske.

Obveze člana udruge su:

 • da radi na ostvarivanju ovog Statuta i programa Društva udruge,
 • izvršava zaključke, odluke i osobno preuzete zadatke i zadatke udruge,
 • redovno plaćanje članarine,
 • čuvanje i razvijanje ugleda udruge i cijelog Saveza DND Republike Hrvatske,
 • čuvanje pokretne i nepokretne imovine udruge.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • istupom na vlastiti zahtjev, izraženim u pisanom obliku,
 • brisanjem iz članstva na osnovi pravomoćne odluke Izvršnog odbora po stegovnom postupku,
 • ne plaćanjem redovne godišnje članarine dvije godine za redom,
 • te smrću člana.